En tryggare kommun

sol-has-bg

Upplands Bro ska vara en kommun där alla känner att det är tryggt att bo, leva och verka. Vi vill se ett Upplands-Bro som håller ihop, som aktivt samverkar med polis, invånare, näringsliv, föreningar och skola tillsammans. Centerpartiet i Upplands-Bro vill ha ett än större fokus på en ökad trygghet i det offentliga rummet, förebyggande insatser för att fånga unga och utsatta i tid samt ytterligare åtgärder mot våld, hedersförtryck och trakasserier.

Förebyggande insatser

Vi vill:

 • Att förskolebarns behov av extra stöd och riskfaktorer för kriminalitet dokumenteras tidigt.
 • Fördjupa samarbetet mellan förskola och socialförvaltning för att förebygga utanförskap och utslagning.
 • Se kraftfullt stöd till tidiga insatser för unga på glid.
 • Stödja fortsatt arbete med trygghetsskapande aktiviteter för barn och ungdomar.
 • Se fler fältassistenter som möter ungdomar.
 • Stärka samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv, fastighetsbolag, kommun och polis.
 • Främja förebyggande insatser mot droger bland unga. Personal ska ha stor kunskap om droger och samverka nära med föräldrar och polis.
 • Stoppa nyrekryteringen till gängbrottslighet.
Trygghet i det offentliga rummet

Vi vill:

 • Skapa levande, trygga och attraktiva miljöer där människor både bor, arbetar och möts.
 • Verka för småskaliga "stadsmiljöer" med öppna och trygga träffpunkter.
 • Verka för ökad polisiär närvaro, fler mobila väktare och trygghetsvärdar.
 • Se fortsatt kameraövervakning i utsatta områden där behoven finns.

Stöd mot våld, hedersförtryck och trakasserier

Vi vill:

 • Stärka samarbetet mellan kommun och tjej-, kvinno- och brottsofferjourer.
 • Fortsatt stärka arbetet mot hedersrelaterat förtryck med stöd av upprättad handlingsplan.
 • Att både föräldrar och skolans personal utbildas i hedersproblematik.
 • Stärka kommunens Trygghetscenter.
 • Stärka arbetet i skolan med nolltolerans mot mobbing, kränkningar och sexuella trakasserier.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.