Kultur- och fritidsliv för alla åldrar

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet ser kultur- och fritidspolitiken som en viktig byggsten för att Upplands-Bro ska vara en trygg, attraktiv och inbjudande plats att leva på. Oavsett var du är i livet ska det finnas goda möjligheter till rörelse, idrott, kultur, rekreation och friluftsliv på nära håll. Ett aktivt föreningsliv bygger gemenskap och motverkar ensamhet. För det behövs också lokaler.

Kulturen ska finnas nära dig

Vi vill:

 • Införa kulturgaranti för alla barn i förskolan och grundskolan som ska få vara med om minst en professionell kulturupplevelse per år.
 • Satsa på mer scenkonstverksamhet för alla kommuninvånare.
 • Samverka med nationalscenerna inom teater och opera för att förlägga vissa föreställningar i Upplands-Bro.
 • Förenkla tillståndshanteringen att bedriva restaurang, klubb och musikverksamhet.
Idrotten ska ha en central plats i hela kommunen

Vi vill:

 • Att barn, unga och äldre ska ha goda möjligheter att kunna röra sig och idrotta utefter sin egen ambition och egna förutsättningar.
 • Utveckla idrottsplatserna i hela kommunen och satsa på fullstora multihallar.
 • Förbättra förutsättningarna för spontanidrott exempelvis genom utegym, öppna idrottsplaner och tätortsnära motionsstråk.
 • Att idrottsföreningar och skola samverkar för mer rörelse och idrott i skolan.
 • Se till att det finns flexibla ytor för idrott. Likställa de som behöver mark, luft och vatten med de som t.ex. behöver en plan eller hall.
 • Rusta upp och modernisera anläggningar via en årlig översyn och flerårig plan.
Friluftslivet ska fortsätta utvecklas

Vi vill:

 • Tillgänglighetsanpassa alla badplatser i kommunen.
 • Förvalta, utveckla och tillgängliggöra området och byggnaderna som utgör Fiskartorp och bygga vidare på historien om det första samhället i Bro.
 • Att det finns ett Naturum i kommunen som utbildar om djur/natur som format området.
 • Omvandla Kvistaberg och kommunens mark runtom till ett natur/kulturreservat.
 • Lyfta Upplands-Bro som turistkommun genom ökad samverkan mellan kommunen, företag och föreningsliv.
Föreningslivet viktigt och ska ges förutsättningar

Vi vill:

 • Förenkla nyttjande av skolor och kommunala lokaler för föreningar och kulturutövare.
 • Möjliggöra för föreningar att bedriva Parasport och öppna för regionala samarbeten.
 • Jämställa e-sport med andra aktiviteter och förenkla deltagande i e-sportlivet.
 • Stötta föreningar som hyr privata anläggningar eller äger sin egen och att det likställs med det stöd som ges till de som bedriver verksamhet i kommunala anläggningar.
 • Använda biblioteken som en mötesplats för flera ändamål (innovationshub, maker space).
 • Uppmuntra bildandet av nya föreningar genom att i högre utsträckning uppsöka grupper och bistå dem i att organisera sig i föreningsform.
 • Genom den öppna ungdomsverksamheten nå ut till fler ungdomar i kommunens alla delar som är en viktig plats för många alla veckans dagar även helger och skollov. Även skapa fler mobila verksamheter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.