Mångfald av entreprenörer i en levande kommun

sol-has-bg sol-light-text

Entreprenörskap och småföretagande har alltid legat Centerpartiet varmt om hjärtat. Det är små och växande företag som skapar de flesta nya jobb och därmed genererar intäkter till vår gemensamma välfärd. Centerpartiet vill ha ett företagsklimat som inbjuder till en variation av olika branscher. Befintliga och nya verksamheter, stora som små, i tätort och på landsbygd är alla lika viktiga.

Mångfald av entreprenörer och arbetsmarknad

Vi vill:

 • Verka för en mångfald av entreprenörer i olika branscher och en diversifierad arbetsmarknad som driver fram en ökad spridning av kunskap och lösningar.
 • Locka nyskapande, innovativa och hållbara företag att etablera sig.
 • Att fler lärlingsutbildningar skapas i samarbete med lokala näringslivet.
 • Se fler företag inom kultur och turism. Det ger mervärde till invånarna och är något som kommunens många kvalitéer möjliggör.
Ung Företagsamhet

Vi vill:

 • Se fler kreativa samverkansformer mellan lokala näringslivet och skolungdomar.
  Dagens skolelever är morgondagens företagare. Värdet av ett starkt samarbete mellan skola och näringsliv kan inte nog understrykas.
 • Helhjärtat stödja och bredda Ung Företagsamhet som inspirerar till entreprenörskap. Bredda satsningen så att fler unga vågar testa sin förmåga att driva företag. På så sätt blir ungdomarna stärkta och nya framgångsrika affärsidéer kan växa fram.
 • Entreprenörskap bör vara ett tillvalsämne på alla gymnasieprogram.
Verksamhetslokaler och mötesplatser

Vi vill:

 • Främja fysiska inkluderande mötesplatser för den digitala generationen där nya formationer och affärsidéer tar fart. Exempelvis ett digitalt kulturcenter där några av dom viktigaste ingredienserna inom digital kultur kombineras under samma tak: datorspel, musik, ”content creation” och digitalt kunnande.
 • Skapa gemensamma arbetsytor för samverkan, utväxling av idéer och erfarenhetsutbyte. En välkomnande bubbla med en innovativ atmosfär där innovation och entreprenörskap kan blomstra.
 • Uppmärksamma små företags behov av lokaler och möjliggöra att sådana skapas både vid nybyggnation av bostadsområden och i kommunens befintliga fastigheter.
Ankrånglifiera och underlätta lokal upphandling

Vi vill:

 • Det ska vara enkelt att driva företag och det fina arbete som genomförts i samverkan med kommunens företagare ska fortsätta och utvecklas ytterligare. Regelförenkla vid kommunala tillståndsprocesser och behåll endast regler som går att motivera utifrån att de är lagstadgade eller fyller en viktig funktion. Förenkla tillståndshanteringen för att bedriva restaurang, klubb och musikverksamhet.
 • Underlätta för små och lokala företag att konkurrera i kommunala upphandlingar. Ett tydligt och omsorgsfullt utarbetat upphandlingsunderlag kan ge lokala företag bättre chanser att lyckas med sitt erbjudande.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.