Stärk arbetet för psykisk hälsa

sol-has-bg sol-light-text

Samverkan skola, elevhälsa, socialtjänst och BUP

Vi vill:

  • Utveckla samarbetet mellan skola, elevhälsa, socialtjänst och barn- ungdomspsykiatrin (BUP).
  • Hålla samman stödet till familjer med barn i behov av särskilt stöd.
  • Utveckla och ge mer stöd till kommunens arbete med hemmasittare.
Bryt socialt utanförskap

Vi vill:

  • Att det finns åtgärdsplaner för personer som levt länge i socialt utanförskap.
  • Stärka föreningslivet i arbetet mot psykisk ohälsa.
  • Säkerställa att skola, socialtjänst samt kultur- och fritid arbetar nära varandra och samarbetar över förvaltningsgränserna.
  • Främja förebyggande insatser mot droger bland unga.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.