kultur och fritid

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Upplands Väsbys kultur- och fritidsliv ska vara mångfaldsrik och erbjuda möjlighet för alla att delta. Ett aktivt och levande kultur- och fritidsliv startar hos Väsbyborna själva som skapar och formar det. Folkhälsa genom rörelse i olika former av motion och idrott, samt kultur som berikar är viktigt för Centerpartiet att värna och utveckla.

Ett blomstrande kulturliv

Vi vill:

 • Utveckla kulturskolan på fler platser i kommunen, samt antal elevplatser och ökat kursutbud.
 • Införa inkomstbaserad taxa för kulturskolan och fritidsaktiviteter så att alla barn kan delta.
 • Låta studieförbund och andra aktörer vara en del av den växande kulturskolan.
 • Utöka kulturskolans musikbank för utlåning av instrument.
 • Möjliggöra en biograf i Väsby.
Stimulera och uppmuntra ett aktivt föreningsliv i Väsby

Vi vill:

 • Utveckla föreningsstöd till föreningar som erbjuder aktiviteter efter skoltid, exempelvis inom idrott och kultur.
 • Förenkla för mindre idrott- och kulturföreningar att hyra och boka lokaler. Samt utveckla nya multilokaler för idrott- och kulturutövning.
 • Utveckla Seniorernas hus som ett kulturnav för äldre.
 • Utveckla en ny 50-meterssimbassäng i anslutning till en multihall för dans, kamp- och bollsporter.
 • Säkra nya omklädningsrum för issporterna.
Mer grön fritid i Väsby

Vi vill:

 • Öka tillgängligheten till gröna natur- och fritidsområden.
 • Säkra tillgängligheten i alla idrottsverksamheter, och tillgängliggöra parker och naturområden för personer med funktionsvariationer.
 • Utveckla fler ordnade badplatser, exempelvis vid Edsjön.
 • Fortsätta utveckla fler hundrastgårdar och hundbad.
 • Anlägga fler temalekparker.
 • Etablera fler fristående fritidsgårdar i samarbete med föreningsliv, exempelvis inom idrott och kultur.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.