nära vård och

social omsorg

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet vill att sjukvården och äldreomsorgen i Upplands Väsby ska vara jämlik, värdig och trygg för alla. Vi vill säkra att nära omsorg och vård är tillgänglig oavsett behov och som präglas av valfrihet och kvalitet. Individens behov ska alltid vara i fokus. Vi vill att individens självbestämmande värnas och att kommunen erbjuder boende efter behov som ger trygg-het.

Ökad kvalitet och trygghet inom Väsbys vård och omsorg

Vi vill:

 • Erbjuda kostnadsfria trygghetslarm för äldre.
 • Införa häslosamtal för äldre, för att minska psykisk ohälsa.
 • Införa hälsocheckar för äldre och personer med funktionsvariation för att stärka individens hälsa och sociala gemenskap.
 • Utveckla dagverksamhet anpassad för individer med exempelvis sjukdomar som demens.
 • Att minst 75 % av maten som serveras på våra äldreboenden ska vara av svensk- och närproducerade råvaror av hög kvalitet.
 • Erbjuda fler medarbetare inom vård- och omsorg möjlighet till heltid, fortbildning och fler karriärvägar.
 • Att du som person själv ska kunna välja boende, att bo hemma eller på omsorgsboende.
 • Att alla tjänster inom omsorg och vård sker utifrån kvalitet och med individen i fokus som följs upp regelbundet.
Stärkt socialt engagemang

Vi vill:

 • Inleda samarbete med fastighetsägare och civilsamhället för att utveckla samlingslokaler och verksamhet för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik.
 • Tillgängliggöra Väsby för individer med funktionsvariationer i samarbete med civilsamhället.
 • Ge Väsbyhem i uppdrag att samordna samarbete med fler fastighetsägare att bidra med sociala kontrakt, samt avsätta 4 % av Väsbyhems egna bostäder till sociala kontrakt.
 • Förstärka arbetet för suicidprevention och att förhindra psykisk ohälsa i fortsatt samarbete med Region Stockholm.
Förstärkt sjukvård i Norrort

Vi vill:

 • Förstärka Löwenströmska sjukhuset med förlossningsavdelning och en återetablering av närakut med kvälls- och helgjour.
 • Utreda Löwenströmska sjukhuset som krissjukhus.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.