tillväxt och näringsliv

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Centerpartiet är företagarnas röst i Väsby. Det lokala näringslivet är en viktig grundpelare i samhället som skapar arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och service som är viktigt att värna. Företag oavsett storlek ska ha goda möjligheter i Upplands Väsby och uppleva kommunen som en attraktiv företagarkommun, med rätt service och välkomnande attityd, som är tillgänglig och öppen för dialog.

Stärka företagsklimatet i Väsby

Vi vill:

 • Fortsätta utveckla och finansiera Tillväxt Väsby och nätverk för kvinnor med företag.
 • Utveckla arbetet för nyföretagande och stärka nätverk för små företag.
 • Utöka kommunens samarbete med universitet, högskolor och Region Stockholm för tillväxt.
 • Skapa förutsättningar för fler företagsetableringar.
 • Införa Etableringslyftet som en del av kommunens ordinarie arbetsmarknadsinsatser.
 • Utveckla fler yrkesutbildningar i samarbete inom Region Stockholm.
Stärka hållbart företagande

Vi vill:

 • Främja hållbart företagande inom grön innovation, exempelvis mobilitetstjänster, bostadsbyggande och lokal elproduktion.
Säkerställa goda förutsättningar för företagande i kommunen

Vi vill:

 • I samarbete med Region Stockholm utöka kollektivtrafiken lokalt och utöka tätare busstrafik till Löwenströmska sjukhuset, återinföra busslinje 565 och 565X, och utöka direkt-bussförbindelsen mellan Bredden och Upplands Väsby station.
 • Förstärka kollektivtrafiken med tätare turer dygnet runt och också på kväll och helger för sträckan Upplands Väsby och Arlanda.
 • Förenkla ytterligare för lokala företag att delta i kommunens upphandlingar.
 • Stärka information och stöd till lokala företag om offentliga projektmedel och EU-stöd.
 • Utveckla fler etableringsområden och lokaler i samarbete med mark- och fastighetsägare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.