Medlemsmöte med Värmdöcentern

Vi hälsar alla gamla och nya Centervänner välkomna på medlemsmöte där vi presenterar vad som är på gång.

Datum: 9 oktober
Tid: 18.30
Plats: Kommunhuset Värmdö

Agenda:

Inför valet 2018
*
Rapport från arbetet med vårt valprogram
* Nomineringskommittén presenterar det pågående arbetet med att ta fram VärmdöCenterns lista till valet till Kommunfullmäktige
* Presentation av kommunikationsarbetet för att få röster och medlemmar

Pågående arbete i Kommunstyrelsen och de olika nämnderna
*
Våra förtroendevalda berättar

Politisk diskussion, viktiga frågor att diskutera
*
Vill du ta upp någon fråga på medlemsmötet? – Maila gärna den i förväg till Bisse Alm