Öppet medlemsmöte

Öppet medlemsmöte 8 januari 2018 kl. 18:30 om valprogram för VC.

Plats: Kommunhuset, Skogsbo, Gustavsberg, plan 2, Kanholmsfjärden