Öppet medlemsmöte

Alla medlemmar i Värmdöcentern hälsas välkomna till ett öppet medlemsmöte

Kom och diskutera politik. Vi informerar om det pågående valprogramarbetet som du får tillfälle att tycka till om. Vi presenterar hur du som medlem kan delta i valarbetet. Alla är välkomna så ta gärna med dig dem i din omgivning som är intresserad av politik.

Tid: 18.00

Plats: Kommunhuset

Välkommen!