Möte med förtroendevalda

Möte för Centerpartiets förtroendevalda.

Mötet äger rum i kommunhuset Skogsbo, rum: Ingaröfjärden.