Möte: KF-gruppen

Centerpartiets ledamöter i Kommunfullmäktige har möte.