KF-GRUPPEN MÖTE

KF gruppen samlas för att gå igenom agendan inför kommunfullmäktige