Värmdöcenterns årsstämma 18 februari

Alla medlemmar hälsas välkomna till Värmdöcenterns årsstämma den 18 februari

Tid: söndagen den 18 februari klockan 14.30 – senast 17.30
Plats: Skogsbo, Värmdö kommunhus, plan 2, Kanholmsfjärden


Dagordning , 66.6 kB.


Rösträtt på årsmötet har du som hade ett aktivt medlemskap 30 dagar före det datum då kallelsen skickades.

Medlemsinitiativ ställda till VärmdöCenterns fullmäktigegrupp skickas till gruppledare ina.ununger@centerpartiet.se


OSA senast fredag den 16/2 för inköp av smörgås.
Meddela om du är allerisk eller har andra spec önskemål när det gäller maten – Tack! ina.ununger@centerpartiet.se