Ett efterlängtat beslut om samarbete med KTH

”Jag välkomnar varmt denna avsiktsförklaringen, ett initiativ som (C) har jobbat för under hela mandatperioden. Det som är extra glädjande är att Värmdös engagemang och deltagande i programmet ”Race for the Baltic”, ytterligare ett C initiativ, har inspirerat till ett möjligt samarbete med KTH och vi i Alliansen ser nu fram emot att vi bidrar till framtida lösningar för ett friskare hav” säger Ina Ununger-Gruppledare för VärmdöCentern.

Avsiktsförklaringen om strategiskt partnerskap mellan KTH och Värmdö kommun ger sitt uttryck i att samverka kring utbildning, forskning, innovation och för en hållbar och jämställd samhällsutveckling till båda parters långsiktiga gagn. En viktig del i samarbetet går ut på att stärka kommunens miljöarbete kopplat till av KF fastställda lokala miljömål.

Huvudinriktningen kommer inledningsvis koppla mot miljömålen ”Grundvatten av god kvalitet” samt ”Hav i balans, levande kust och skärgård och ingen övergödning”. Över tid kan ytterligare lokala miljömål bli aktualiserade i samarbetet.