Värmdöcenterns nomineringar till nämnder och styrelser klara

Anette Arebo, Kristina Lång och Miranda Ahlers

På vår kretsstämma den 3 december nominerades Kristina Lång Centerpartiet i Värmdös gruppledare till kommunalråd och ordförande i planutskottet. Kristina Lång är sedan efter valet 1 vice ordförande i kommunstyrelsen.
På samma möte nominerades Miranda Ahlers till ordförande i vuxen- och arbetslivsnämnden och Anette Arebo till 1 vice ordförande i socialnämnden. Till ordförande i KIVAB nomineras Kjell Ununger.

Centerpartiets representation i nämnder och styrelser i sin helhet:

KOMMUNALRÅD:
Kristina Lång

KOMMUNSTYRELSEN:
Ledamot, Kristina Lång
Ersättare, Miranda Ahlers

PLANUTSKOTTET:
Ordförande, Kristina Lång

UTBILDNINGSNÄMNDEN:
Ledamot, Miranda Ahlers
Ersättare, Mikael Johansson

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN:
Ledamot, Christina Svenby
Ersättare, Bisse Alm

SOCIALNÄMNDEN:
1 vice ordförande, Anette Arebo
Ersättare, Karin Nordblom

BYGG- MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN:
Ledamot, Peter Berg
Ersättare, Bengt Gyllemalm

TEKNISKANÄMNDEN:
Ledamot, Anna Anderman
Ersättare, Vera Berg

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN:
Ledamot, Peter Berg
Ersättare, Anders Ehrnborn

VUXEN- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN:
Ordförande, Miranda Ahlers
Ersättare, Lisa Ståhl

VALNÄMNDEN:
VIce ordförande: Lars Alenfalk
Ersättare: Hellevi Larsson

KIVAB:
Ordförande, Vakant

VÄRMDÖ BOSTÄDER AB:
Ledamot, Vera Berg

GUSTAVSBERGSBADET AB:
Ersättare, Hans Lindqvist

Det formella beslutet tas på kommunfullmäktige den 19/12.