Äntligen - Viktiga förändringar i lss antas!

I dag presenterades förslag på ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med Januariavtalet.

Det har varit mycket angeläget för Centerpartiet att få till denna förändring snabbt för att öka tryggheten hos de barn och familjer som behöver assistans. De borde aldrig hamnat i den situation som varit och nu rättas det till.

– Äntligen har vi fått regeringen att förstå att andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som ska ge rätt till personlig assistans enligt LSS. Detta borde skett för flera år sedan, men nu är vi glada att vi tack vare förhandlingar i Januariavtalet kan återställa viktiga delar av den personliga assistansen, säger Anders W Jonsson (C), sjukvårdspolitisk talesperson och barnläkare.

LSS är en av våra viktigaste frihetsreformer. Den ger människor med funktionsnedsättning möjlighet att delta i samhället, arbeta, studera och leva ett vanligt liv. Men det är en reform som har varit hårt ansatt under senare år.

Det är tack vare Januariavtalet där särskilt Centerpartiet och Liberalerna drivit dessa frågor hårt, som vi nu tillsammans med S, L och MP snabbt kan lägga fram detta konkreta förslag där det tydligt framgår att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt LSS. Bedömningen är att förslaget kommer till riksdagen i vår och att lagen ska kunna träda i kraft redan den 1 juli 2019.

Det finns dock mer kvar att göra för att se till att alla barn och vuxna som har rätt till stöd får det.
– I Januariavtalet står det tydligt att fler viktiga förbättringar ska genomföras, bland annat ska föräldraansvaret smalnas av. Därför kommer en ny assistansutredning påbörjas under året för att säkra att dessa viktiga förbättringar genomförs på bästa sätt, avslutar Anders W Jonsson.