Antibiotikaresistensen slår även mot Värmdö

”Om vi inte gör något nu kommer vi snart vara tillbaka i hur världen såg ut innan penicillinet.” Det skriver VärmdöCenterns Miranda Ahlers, Kristina Lång och Hans Lindqvist i sin debattartikel.

Om vi inte gör något åt antibiotikaanvändningen kommer fler människor i Europa att dö av antibiotikaresistens år 2050 än av cancer. Situationen är akut, och vi måste agera nu. Här krävs samarbete på EU-nivå. För bakterierna bryr sig inte om gränser. Detta är en kris som påverkar Värmdö, såväl som resten av världen.

I år beräknas 33 000 människor dö i Europa av antibiotikaresistens. Detta till följd av att antibiotika, på grund av överanvändningen, blir allt mindre effektivt. En siffra som år efter år fortsätter att stiga. Om vi inte gör något nu kommer vi snart vara tillbaka i hur världen såg ut innan penicillinet. WHO och FN har nyligen publicerat en rapport där de slår fast att om inte världens länder omedelbart tar tag i problemen med antibiotikaresistens så kommer miljontals människor att dö varje år. Därför vill vi i Centerpartiet ha ett Parisavtal mot antibiotikaresistens.

Det går att se hur djurskyddet är nära kopplat till användningen av mängden antibiotika. Djur som behandlas bra håller sig friskare och behöver mindre antibiotika. För oss är det självklart att värna alla djur och vi vill se att en gemensam djurskyddslag införs i hela EU med tuffa kontroller och sanktioner mot överträdelser för att säkra en hög nivå att skydd och välfärd för alla djur. Det ska vara ekonomiskt ohållbart att behandla djur dåligt!

Sverige är ett föregångsland när det kommer till användningen av antibiotika och det är något vi vill arbeta med att sprida. Vi vill rikta ljuset mot alla svenska bönder och jordbrukare som är starka förebilder här i Sverige både när det gäller djurskydd men också i kampen mot antibiotika. Sund och säker mat behövs och påverkar oss alla och vi i Centerpartiet ser antibiotikaresistens som en av vår tids ödesfrågor.

Men hotet från resistenta bakterier kan vi inte lösa inom Sveriges gränser. Därför är EU-samarbetet så viktigt. Centerpartiet kommer att driva frågan kring antibiotikaresistens tills antibiotika bara används när den är nödvändig. Både för djuren men också för människans framtid!

Miranda Ahlers, C
Distriksstyrelseledamot
Kristina Lång, C
Kommunalråd
Hans Lindqvist, C
F.d. Europaparlamentariker