Ny näringslivsstrategi för ett hållbart Värmdö

I förra veckan antog kommunfullmäktige en ny näringslivsstrategi. Strategin syftar till att förbättra företagsklimatet i kommunen och att bedriva en hållbar samhällsplanering för ett växande näringsliv.

Den nya strategin innebär ett tydligare fokus på att utveckla relationerna mellan näringslivet och kommunen, och att arbetet hela tiden utgår från företagarnas behov.
- För oss i Centerpartiet är det viktigt att vi har ett bra företagsklimat i Värmdö så att företagen kan växa, och att fler medborgare både kan bo och arbeta i kommunen. Det bidrar till en hållbar vardag och ökad livskvalitet. Dessutom minskar det behovet av pendling, vilket i sin tur minskar belastningen på miljön”, säger Kristina Lång - Kommunalråd (C).

Är du nyfiken och vill läsa den nya strategin i sin helhet hittar du alla handlingarna på Kommunens hemsida (ärende 166/19 under Kommunfullmäktige 2019-06-05).