Värmdö får pendelbåtar - vårt vallöfte infrias

Region Stockholm föreslår nu att Värmdö ska få en pendelbåtlinje till Stockholm på försök. Därmed kommer Värmdö kommun ingå i en av regionens största satsningar inom pendelbåtstrafiken.

Ända sedan Region Stockholm hösten 2018 gick ut med att införa två pendelbåtlinjer på försök har Deshira Flankör (M), KSO och Kristina Lång (C), vice KSO i Värmdö kommun varit drivande i att Värmdö ska få en av försökslinjerna. De har fört en dialog med regionen och har tillsammans med tjänstemännen presenterat kommunens förutsättningar och resenärernas rörelsemönster.

- Detta är en historisk pendelbåtssatsning i regionen, därför är det otroligt glädjande att det blir Värmdö som får ta del av den! Extra roligt är det förstås eftersom detta är en av Centerpartiet Värmdös största frågor som vi har drivit i över 10 år. Pendelbåtarna kommer avlasta 222:an, minska bilberoendet, korta restiderna och öka livskvaliteten för resenärerna, säger Kristina Lång (C).

Pendelbåtlinjen är planerad att tas i drift våren 2022 och kommer att göra stopp vid Ålstäket, Norra Lagnö, Koviksudde och Riset för att sedan angöra både Slussen och Strömkajen i Stockholm. Just Ålstäket har valts ut då det är en knutpunkt för olika busslinjer mellan Slussen och Värmdö. I Ålstäket finns goda möjligheter till pendelparkering och dessutom genomgår området en exploatering av nya bostäder.

Pendelbåtlinjen kommer bidra till flera samhällsvinster för Värmdö. Dels kommer den avlasta 222:an, där det ofta bildas långa köer, och minska bilberoendet. Dels kommer båtpendlingen leda till en ökad livskvalitet för Värmdöborna.

Linjen kommer gå på försök i två år med chans till förlängning på ett år till att börja med. Pendelbåtlinjen beräknas kosta regionen 40 miljoner per år. Beslutet ska klubbas formellt på Trafiknämndens sammanträde i Regionen senare i höst.

Med den nya linjen beräknas restiden mellan Koviksudde och Strömkajen minska med 34 minuter. Mellan Norra Lagnö och Strömkajen beräknas minskningen bli 22 minuter, och mellan Riset och Strömkajen beräknas restiden minska med 38 minuter. Detta förutsätter att det är isfritt och är en jämförelse med dagens transportmedel.