Ändrade rutiner för ensamkommande barn i Värmdö

Sverige står inför en nedåtgående konjunktur vilket även Värmdö känner av. Vi har utmaningar inom flera kärnområden och socialtjänsten är inte undantagen, tvärtom har vi släpat på en tung ryggsäck under många år med stora budgetunderskott. Flyktingvågen 2014/2015 med många ensamkommande barn ställde detta på sin spets.

Trots det tuffa ekonomiska utgångsläget har vi gjort vad vi kan för att ge de unga så goda förutsättningar i livet som möjligt.

2015-2017 ersattes kommunen till stor del för sina kostnader av Migrationsverket. I juli 2017 ändrades däremot ersättningen till schablonersättning där facit blivit att våra kostnader ersätts med knappt 50 % av kostnaderna.

Vi ser därför över processerna kring ensamkommande barn med anledning av ändrade förutsättningar och ansvar. Ansvaret för mottagande av ensamkommande barn ligger hos Migrationsverket, medan kommunens ansvar framförallt ligger inom det praktiska mottagandet. En god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare utses åt ensamkommande barn, beroende på om barnet är i asylprocessen eller har fått uppehållstillstånd.

När ett ensamkommande barn som fortfarande är i asylprocessen blir myndigt flyttas ansvaret över till Migrationsverket och den unge räknas då som vuxen asylsökande. När ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd blir myndiga gäller i princip samma förutsättningar som för vilken annan kommuninvånare som helst. Bosättningsansvaret ligger då hos individen själv.

I dagarna kommer vi att avsluta insatser för ensamkommande unga som är över 18 år och inte har fortsatt vårdbehov. Ett led i den processen är möjligheten att erbjuda självständigt boende med korttidskontrakt till ensamkommande unga som är mellan 18-21 år och fortfarande går på gymnasiet. Detta är en övergångslösning för personer som idag bor på vårdboende och kommer att gälla fram till 21 års ålder. På så sätt ger vi ungdomarna en möjlighet att börja försörja sig själva och få förutsättningar för ett självständigt vuxet liv.

När vi är tydliga med våra förväntningar samtidigt som vi rustar individer för ett liv med eget ansvar så skapas förutsättningar för en vinnande situation för enskilda individer såväl som samhället i stort.

- För mig är det viktigt att ungdomarna får det stöd de behöver, och att stödet möter det behov som finns. Det är bra att vi nu säkerställer att våra vårdboenden finns till för de mest utsatta i kommunen, säger Anette Snejbjerg (C), vice ordförande i Socialnämnden.