Unik överenskommelse med Sportfiskarna

Värmdö kommun har slutit en 4-årig överenskommelse (en så kallad IOP) med Sportfiskarna som går ut på att ge eleverna i kommunens alla privata och offentliga grundskolor möjlighet att bedriva fiskevård.

- Det är roligt att vi får till en långsiktig och bred överenskommelse med Sportfiskarna som under många år har drivit lyckade projekt för Värmdös skolelever. Det finns stora värden i att eleverna får lära sig om ekologisk hållbarhet genom att själva delta i projektet, säger Kristina Lång (C), kommunalråd.

Sedan 2010 har Sportfiskarna bedrivit ideell verksamhet i Värmdö kommun. Sportfiskarna har bland annat skapat fler våtmarker, organiserat främjande aktiviteter under skoltid för elever, lov och fritid samt vårdat vattendrag som skadats av mänsklig aktivitet.

Föreningen har även tidigare genomfört projektet Skolbäcken i bland annat Värmdö kommun med mycket lyckade resultat. Skolbäcken är landets mest omfattande pedagogiska satsning på natur- och fiskevård och syftar till att få barn och unga att engagera sig i fiske- och vattenvård och samtidigt förmedla kunskap om grundläggande ekologiska samband.

För att kunna utveckla en långsiktig samverkan mellan föreningen och kommunen har vi ingått i en
överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Överenskommelsen som spänner över fyra år är unikt och förenar landets största kartläggning av en specifik våtmark samtidigt som projektet knyter an till ämnen som bland annat biologi, samhällskunskap och idrott och hälsa.
Satsningen omfattar totalt 480 tkr fördelat på tre nämnder.

  • Utbildningsnämnden 40 tkr/år under fyra år.
  • Tekniska nämnden 40 tkr/år under fyra år.
  • Kultur- och fritidskontoret 40 tkr/år under fyra år.

Projektet innefattar kommunens alla privata och offentliga grundskolor och ger elever möjlighet att bedriva fiskevård under sex veckor. Projektet som kommer pågå från och med 2020 till och med 2023 innebär 25 skolbesök per år i form av standardiserat provfiske och stickprovsfiske. Totalt kommer projektet uppnå ca 2500 besök av elever och 250 besök av pedagoger.