Nu öppnar den nya Mötesplatsen på G2 ”The Noise”

Nu är det äntligen klart, den nya mötesplatsen för ungdomar kommer att invigas i Gustavsberg under februari!

Under ett antal månader har Kultur och fritidskontoret arbetat hårt tillsammans med två ungdomar för att få till en mötesplats på G2. Processen blev längre än tänkt men efter ett gediget arbete inte minst från ungdomarna är vi glada att meddela att den nya mötesplatsen som har fått namnet The Noise kommer att öppna den 14 februari 2020.

- Jag är glad att mötesplatsen äntligen kan öppna. Jag tror att den har alla förutsättningar att bli lyckad, särskilt med tanke på att ungdomarna själva bestämmer vad mötesplatsen ska vara, och vad som ska hända, säger Kristina Lång (C), kommunalråd.

Förra året beslutade Majoritet för Värmdö att Kultur- och fritidskontoret skulle få i uppdrag att under 2019 och 2020 fördela om resurser i Kultur- och fritidsnämnden för att finansiera en försöksverksamhet under en 3-månadersperiod i lokalen på G2. Verksamheten kommer att pågå under fredagar, mellan kl.17-23 och ska rikta sig främst till 16-20-åringar. Mötesplatsen kommer att bemannas med två ledare som ansvarar för planering av verksamhet tillsammans med ungdomarna.

Ungdomarna som har jobbat tillsammans med kultur- och fritidskontoret för att få till verksamheten har genomfört olika workshops på G2 i syfte att undersöka vad ungdomarna vill att den nya mötesplatsen ska innehålla. Några exempel på aktiviteter som ungdomar har önskat sig är fotbollsturnering, öppen scen/ musikkväll och föreläsningar/temakvällar. Syftet med mötesplatsen är att ge ungdomar möjlighet att växa och må bra, skapa tillitsfulla relationer i samhället och att stärka Värmdö som plats.

Efter försöksperioden kommer verksamheten att utvärderas för att se om den ska fortsätta permanent.

Bakgrund

2019-02-12 tog kultur-och fritidsnämnden beslut att avsluta Ungkulturhuset Gurraberg då verksamheten under flertalet år har haft lågt besöksantal med en alldeles för hög hyra. Efter beslutet gjordes en utredning på initiativ av ungdomarna för att skapa en ny attraktiv mötesplats.