Alla har rätt till kultur och en meningsfull fritid

Visste du att 95 procent av Värmdöborna nyttjar någon kommunalt finansierad kultur- eller fritidsverksamhet? Detta och mycket mer kan du läsa om i Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2020 som behandlas nästa vecka.

- Alla har rätt till en meningsfull fritid och möjligheten att utöva och ta del av kultur. Därför är jag glad över att det i Värmdö finns ett 40-tal kulturföreningar och att flertalet av dem stöds av kommunen genom bidrag och samarbeten i olika former, säger Christina Svenby (C), kultur- och fritidsnämnden.

Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan för 2020 präglas av en återhållsam budget där satsningar på verksamheten och kvaliteten står i fokus. Här är några av nämndens satsningar i år:

✅ Biblioteksverksamheten stärks med en uppsökande Läs- och skaparbuss för att nå nya målgrupper.

✅ En utställning för och med förskolebarn på Gustavsbergs Konsthall.

✅ Kulturverksamheten för äldre på särskilda boenden har utvecklats och stärkts med exempelvis nya gemensamma program för barn och äldre.

✅ Investeringar i ridverksamheten, ny utrustning till våra sporthallar, nya spelplaner, konstgräsplan och byte av dansgolv.

✅ Tillgänglighetsanpassning av Grisslinge havsbad.

Allt färre barn och ungdomar söker sig till kulturskolan vilket är en tråkig trend vi ser i hela landet. Hos oss minskar antalet elever till stråk- och blåsinstrument, en trend som håller i sig. Eftersom den ekonomiska ersättningen till kulturskolan är kopplad till antalet barn, kommer kulturskolans tilldelning av budget att anpassas efter det nya underlaget då tidigare år har varit
överprognostiserat.

Vi har även under 2019 tagit ett beslut om en ny modell för att tillgodose en kvalitativ och hållbar kulturämnesundervisning i grundskolan. Den nya modellen ska säkerställa att undervisningen inte kommer i konflikt med skollagen samt kommer alla grundskolelever till del, oavsett skola. Den nya modellen ”Kultur i skolan” når nu elever i årskurs 1 och 2 flera gånger per termin där oavsett socioekonomisk eller kulturell bakgrund ger möjlighet för eleverna till konstnärliga och kulturella uttryck.

Vi har också ställt om verksamheten till fler prova-på-klasser, satsat på målgrupper som tidigare inte nåtts, bland annat genom utökad verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer och satsat på tonårstjejer som riskerar att hamna i psykisk ohälsa (Dansa utan krav).

Här kan du läsa verksamhetsplanen i sin helhet: Verksamhetsplan kultur och fritid 2020