Vi avbryter planer på Kretsloppscentral i Kil

Värmdö och Nacka avbryter planerna på en gemensam kretsloppscentral i Kil.

Under 2016 skrev Värmdö och Nacka kommun ett avtal om att bygga en ny gemensam kretsloppscentral vid Kil. Syftet var att få till en anläggning som kunde avlasta både Värmdö och Nacka och som var lättillgänglig från motorvägen.

Under kommunstyrelsens sammanträde i mars föreslås projektet att avbrytas. Nya kalkyler och en utvärdering som har gjorts visar att lösningen blir mycket dyrare än den ursprungliga kalkylen som var på ca 50 miljoner. Enligt utredningen skulle notan landa på närmare 250 miljoner kronor vilket är fem gånger dyrare än den dyraste kretsloppscentralen i Regionen. Både Värmdö och Nacka är överens om att avbryta avtalet och kommer att upprätta ett avvecklingsavtal mellan kommunerna.

Kommunen kommer istället att utreda möjligheten att göra den tillfälliga placeringen av en återvinningscentral på Ekobacken till en permanent placering och samtidigt se över möjligheten att utveckla den till en kretsloppscentral.

- Att vi stoppar projektet nu när det visar sig bli fem gånger dyrare är en nödvändighet. Det är bra att vi nu istället fokuserar på möjligheterna med att utveckla Ekobacken. Jag tror det är en bättre lösning för värmdöborna, säger Kristina Lång, kommunalråd (C).

Kommundirektören får även i uppdrag att detaljplanelägga området vid Kil för annan typ av industrimark, vilket det finns en stor efterfrågan på i kommunen.