Nu tar vi nästa steg för ett kulturhus

Nu tar vi nästa steg för att kulturhuset ska bli verklighet. För att realisera visionen om den gamla porslinsfabriken som navet i ett kulturellt och levande hamnområde krävs en professionell fastighetsutvecklare. Det anser Majoritet för Värmdö som nu vill gå vidare med en försäljning av fastigheten för porslinsfabriken till en privat aktör.

Diskussioner om huruvida kulturhuset ska byggas av kommunen har pågått länge. 2012 köpte kommunen fastigheten och planerna inleddes för att inrätta ett kultur- och upplevelsecenter. 2016 tecknade kommunen avtal med en byggentreprenör och ombyggnationen inleddes.

Processen avbröts hösten 2016 när det uppmärksammades att taket hade omfattande deformationer som behövde åtgärdas. Kommunen beräknade att en ombyggnad av taket skulle kosta 50 miljoner, medan entreprenören bedömde att det skulle kosta 86 miljoner, vilket hade blivit en fördyring av projektet med 70%. Kommunen valde då att häva entreprenaden 2018.

Nu föreslås Kommunstyrelsen besluta om en försäljning av porslinsfabriken under förutsättning att kommunen har en möjlighet att hyra tillbaka en del av fastigheten för kommunala ändamål. Förslaget innebär att fastigheten säljs, genom ett öppet förfarande, till marknadspris och att kommunen sedan hyr den del av fastigheten som behövs för ett kultur- och upplevelsecenter.

- Det här är ett bra beslut för att Gustavsbergs hamn ska kunna utvecklas och fortsätta vara ett av Sveriges viktiga centrum för kultur, säger Kristina Lång (C), kommunalråd och vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Fördelarna med ett privat ägande är många. Dels behöver inte kommunen stå för renoveringen och inte heller gå emot sitt principbeslut att agera hyresvärd på en kommersiell marknad. Kommunens behov av lokalyta uppgår till mindre än en tredjedel av den totala ytan i porslinsfabriken. Därför skulle ett fortsatt ägande innebära att kommunen bär risken om övriga lokaler i fastigheten inte blir uthyrda. Dessutom har privata aktörer med all säkerhet större kompetens och resurser att förverkliga visionen om ett attraktivt kulturcenter.

Ärendet kommer att behandlas under kommunstyrelsen den 15 april.