Beslut om alternativt studentfirande i Värmdö

Under veckan har alla länets utbildningsdirektörer och utbildningschefer beslutat att det traditionella studentfirandet ställs in på grund av Covid-19. Värmdö kommun har tagit emot flera mejl och samtal från blivande studenter som visar förståelse för situationen men de är besvikna över beslutet.

Därför har kommunstyrelsen beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att anordna ett särskilt studentfirande för Värmdös kommunala gymnasieskolor i anslutning till Vi på Värmdö festivalen som i år har skjutits upp till hösten.

- Beslutet att skjuta upp studentfirandet till hösten är tråkigt men nödvändigt. Under rådande omständigheter går det inte att genomföra. Det känns samtidigt bra att vi ger ett tydligt besked redan nu så att studenterna får tid att ställa in sig på att fira i höst istället, säger Kristina Lång (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

- Det känns viktigt att vi inte ställer in firandet, utan att vi bara skjuter upp det ett par månader. Efter allt sitt slit förtjänar studenterna att bli ordentligt firade. Och kanske särskilt i år efter att ha behövt göra sina sista månader i gymnasiet på distans, säger Miranda Ahlers (C), ledamot i Utbildningsnämnden.

Med det här beslutet vill vi visa att vi förstår hur mycket den här dagen betyder för studenterna och hur mycket de sett fram mot den. Det finns många sätt att göra en alternativ student på, och flera
av våra studenter har själva kommit med goda förslag på hur det skulle kunna gå till. Nu
kommer förvaltningen att ta fram förslag på hur ett alternativt firande skulle kunna se ut.

Ett av alternativen som för närvarande undersöks är att få in studentfirandet som en del av Vi
på Värmdö festivalen som har skjutits upp till hösten. Samtidigt planerar skolorna att genomföra ett mindre och symboliskt studentfirande i anslutning till ordinarie studentdag.