fler går från beroendevård till självständigt liv

I februari 2019 beslutade Socialnämnden om en ny beroendeprocess för att förbättra
beroendevården i Värmdö kommun och snabbare hjälpa personer ur sitt missbruk.

De tidigare interna stödboendena Länkhuset och Ängsvik som hade långa placeringstider lades ned och istället har man gått över till en metod som kallas Case management. Metoden innebär att brukarna bor i träningslägenheter och att personalen har tätare kontakt med individerna.

Under Socialnämnden i april presenteras utvärderingen av förändringen av beroendevården i Värmdö. Där framgår det att förändringen har gjort att en majoritet av personerna (16 av 21) idag är nyktra och drogfria eller har minskat sitt missbruk. För de som fortfarande har behov av insats från kommunen är nu insatserna bättre anpassade till individen.
- Människans liv och livskvalitet ska alltid vara i centrum. Därför är det glädjande att det förändrade arbetssättet har gett resultat och att fler kommer ur beroendevården och kan gå till ett självständigt liv, säger Anette Snejbjerg (C), vice ordförande i Socialnämnden.

Syftet med Case Management är att personer med allvarliga beroendeproblem ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatsen är individbunden och en person följer brukaren från dag till dag, till skillnad från ett stödboende där personal arbetar efter ett schema. Det gör det möjligt
att uppmärksamma återfall och försämrat mående i ett tidigt skede, vilket gör att stöd
kan sättas in tidigare.