Seniorgården bygger nytt Särskilt boende i Pilhamn

Nu är det klart: Det blir Seniorgården som kommer att få bygga ett särskilt boende för äldre på Ingarö. Intresset från potentiella byggaktörer var stort och 20 anbud kom in.

- Jag är glad att vi genom Seniorgården får ett hemtrevligt och hållbart vård- och omsorgsboende i Pilhamn. Det är också bra att vi skapar fler samarbeten med privata aktörer eftersom det ökar valfriheten och tillgängligheten, säger Kristina Lång (C), kommunalråd.

Det särskilda boendet kommer att ligga invid Kolströms kanal och omfattar cirka 70 lägenheter. I omgivningen finns kulturhistorisk bebyggelse från 1800-talet, Ingarö kyrka samt närhet till Brunns centrum med kollektivtrafik och offentlig och kommersiell service.

Seniorgårdens anbud valdes ut baserat på ett väl genomarbetat anbud med trivsam och hemlik boendemiljö i nära anslutning till gemensamhetsutrymmen samt att det förhåller sig väl till den kulturhistoriska miljön. Seniorgården har tidigare byggt cirka 5 000 seniorbostäder och 1 900 vård- och omsorgsbostäder under de senaste 30 åren.

Planen är att byggnationen av boendet ska påbörjas under 2021 och att första inflyttningen kan ske i mitten av 2023.