Vuxenutbildning har en central roll i coronakrisen

DEBATT Under de senaste veckorna har flertalet åsikter och en del oroliga röster höjts kring Värmdös vuxenutbildning, som har sett en 90-procentig ökning av ansökningar i år i och med Coronapandemin. Vår bedömning är också att efterfrågan kommer att ligga kvar på en hög nivå de närmaste åren. Coronapandemin har på många sätt varit årets största händelse för nämndens verksamhet.

Vi i Majoriteten förutsätter att Värmdö kommer att bli kompenserade av staten för de extra kostnaderna kopplade till Corona. Det är en nationell kris vi befinner oss i, där vuxenutbildningen kommer att spela en central roll då många människor kommer att behöva omskola sig. Vårt mål är att erbjuda våra invånare stor valfrihet och flexibilitet i vuxenutbildningen, och chansen att byta karriär.

Socialdemokraterna i Värmdö har krävt att vi utökar budgeten för vuxenutbildningen för att kompensera för den extrema ökningen av ansökningar. Vi finner det märkligt att S inte litar på sin egen regering som har lovat ersättning för ökade kostnader kopplat till Coronapandemin. Regeringen har dessutom gått ut med ett särskilt statsbidrag för 2020 som avser täcka kommunens medfinansiering, men även för att möjliggöra extra platser inom yrkesvux.

I och med årets kraftigt ökade söktryck har vi behövt prioritera för att den som behöver utbildningen mest ska erbjudas utbildning först. Det vill säga, den som saknar utbildning, den som behöver omskolas, eller den som behöver behörighetsgivande komplettering prioriteras I början av hösten hade 37 personer fått avslag på grund av prioriteringar. Det har exempelvis handlat om att den sökande redan har en yrkesutbildning. Det kan kännas förödande för den enskilda individen, men det måste sättas i proportion till att i början på september hade ca 1800 personer sökt utbildning hos oss.

Vi är stolta över Värmdös vuxenutbildning som är väl utbyggd med fler kurser och en mer generös antagning än i andra kommuner. Under normala omständigheter behöver vi inte prioritera. Nu mer än någonsin ska vuxenutbildningen finnas till för att alla människor ska ha en chans att kunna delta aktivt i samhället och i arbetslivet. Vi förutsätter att regeringen håller vad den har lovat, och hjälper oss att stötta Värmdöborna i denna kris.

Miranda Ahlers (C), ordförande i vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Kim Ivarsson (M), 1:e vice ordförande

Jesper Wall (M), ledamot

Mica Nordström (L), ledamot

Ulf Kjellson (Kd), ledamot

Turid Stenhaugen (Mp), ersättare

Den här debattartikeln publicerades i NVP den 6 oktober 2020.