Budget 2021: mer välfärd för pengarna

Värmdöborna ska få ut så mycket välfärd som möjligt för skattepengarna. Därför föreslår vi en historisk satsning på 25 miljoner kronor för digitalisering och automatisering. Satsningen går under namnet ”Vårt smartare Värmdö” och innebär att Värmdöborna kommer att kunna erbjudas mer kvalitativa och effektiva välfärdstjänster, samtidigt som kommunen minskar sina kostnader för administration med 9 miljoner kronor. Det är några av prioriteringarna i Majoritet för Värmdös budget för 2021.

Trots digitaliseringens framfart har vi idag alltför många avdelningar som fortfarande jobbar med administrativa uppgifter analogt. Vi har för många arbetssätt som är beroende av personlig handpåläggning, vilket leder till högre kostnader och mindre service till medborgaren. Digitaliseringen är en av de starkaste förändringsfaktorerna i samhället och för att möta framtidens behov av välfärdstjänster kommer vi därför öka ambitionen och automatisera flera administrativa processer.

- Digitaliseringen av välfärdstjänster handlar om att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, och om att frigöra tid och resurser så att våra medarbetare kan koncentrera sig på att ge riktigt bra service till Värmdöborna, säger Kristina Lång (C) vice ordförande i kommunstyrelsen.

Satsningen kommer att omfatta flera av kommunens verksamhetsområden. Exempelvis förbättrad service till medborgarna med utökade E-tjänster, automatiserade handläggning av ärenden som frigör personalens tid och ger snabbare ärendehantering till medborgaren samt en övergång till välfärdsteknik som kompletterar nuvarande tjänsteutbud.

- De statliga extra medlen har gett oss andrum i en annars utmanande ekonomisk situation. Därför är det viktigt att vi gör de investeringar som krävs för att kunna förbättra våra arbetssätt, spara in på manuella knapptryckningar och säkra framtidens välfärd, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.