investeringar för ett hållbart samhälle

Värmdö kommun har höga ambitioner inom miljö- och klimatarbetet, vilket genomsyrar hela organisationen. Vi arbetar utifrån agenda 2030 med fokus på en begränsad klimatpåverkan, en långsiktig planering av bebyggelse, utfasning av alla giftiga och miljöfarliga medel och ett högre nyttjande av förnyelsebara energikällor.

Värmdö ska ta sitt ansvar som kommun genom bland annat vårt samarbete med andra kommuner och regioner genom Fossilfritt 2030-samarbetet, för att leva upp till Parisavtalets mål om utsläppsminskningar.

Under mandatperioden har Majoriteten lagt en rad uppdrag inom klimat och miljöområdet, några av dessa har redan hunnit behandlas i förstudier medan andra förstudier kommer att färdigställas under 2021. För att öka ambitionen ytterligare avsätter vi 50 miljoner kronor i budget för 2021 i en miljö- och klimatinvesteringsreserv som ska nyttjas för de framtida satsningarna.

- Ingen kan välja att inte påverkas av det som händer med naturen och klimatet. För att vi ska leva upp till Parisavtalet och få ett hållbart samhälle måste vi som kommun vara drivande i den omställningen, säger Kristina Lång, Kommunalråd (C) och vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Några av de klimatinvesteringar som vi i Majoriteten förespråkar är:

  • Satsningar på restaurering av fler våtmarker inom kommunen, vilket gynnar det lokala djur- och växtlivet, minskar koldioxiden och förbättrar det lokala friluftslivet.

  • Investera i fler laddstolpar för att underlätta för kommuninvånarna att göra miljösmarta val.

  • Öka andelen förnyelsebar energi i kommunens verksamheter genom exempelvis utfasning av de kvarvarande oljepannorna, utrusta fler av kommunens fastigheter med solceller samt investeringar som sänker energiförbrukningen.

  • En omställning inom kommunens maskinpark till fossilfria fordon.