Idag klubbas Värmdö kommuns budget för 2021

I dag klubbas budgeten för 2021 i Värmdö kommunfullmäktige. Vårt kommunalråd Kristina Lång (C) är på plats i Värmdösalen, medan våra övriga ledamöter deltar hemifrån. Du kan följa kommunfullmäktige live eller se sändningen i efterhand via länken längre ner på sidan. Såhär beskriver Kristina Lång Majoritet för Värmdös budget i sitt inledningsanförande:

"Sverige och världen går igenom en svår tid. I princip alla har någon anhörig eller känner någon som drabbats av Covid -19. Vi hör om företagare som fått se sina livsverk gå upp i rök, på grund av något de själva inte kan rå eller planera för. Människor som förlorat sina jobb eller som fått börja sina vuxenliv i arbetslöshet. Våra medarbetare i vård och omsorg som slitit långa pass i varma masker och med ständig oro. Familjer som oroar sig för om räkningarna kan betalas i slutet av månaden.

Den svåra tid vi har gått igenom är på inget sätt över. Hur effekterna av det coronaviruset blir på längre sikt är oklart. Osäkerheten är stor. När vi nu lägger en budget måste vi planera för framtiden! Därför går vi i Majoritet för Värmdö fram med en sparsam budget, där fokus ligger kärnverksamheten.

Vi satsar på skolorna. I budgeten för 2021 lägger vi 1,3 miljarder på Värmdös skolor och förskolor, vilket är mer än hälften av kommunens hela budget. Grundskolepengen höjs med 12,5 miljoner kronor (3%) och förskolepengen höjs med 5,6 miljoner kronor (2%). Vårt mål är att Värmdö ska bli en av landets bästa skolkommuner. För det behöver vi anställa fler behöriga lärare; vi behöver fortsatt fokus på en stark elevhälsa; givetvis är vårt mål är att varje elev ska lämna skolan med godkända betyg.

I en tid med stora utmaningar och ett ekonomiskt osäkert läge behöver vi tänka smart inför framtiden. Den stora satsningen på digitalisering i årets budget lägger grunden för ett smartare nyttjande av kommunens resurser, Genom att avsätta 25 miljoner till ”Vårt smartare Värmdö” som innebär digitaliseringen och automatisering av välfärdstjänster och smartare arbetssätt skapar vi en enklare vardag för värmdöborna, både för privatpersoner och företag. VI drar ned på administration samtidigt som vi frigör tid för det personliga mötet. Mer och bättre välfärd för varje skattekrona helt enkelt.

Majoritet för Värmdö har höga ambitioner inom miljö- och klimatarbetet. Det kan ni läsa er till i de tidigare budgetuppdrag vi har lagt. För att nu öka ambitionen ytterligare avsätter vi 50 miljoner kronor i budget för 2021 i en miljö- och klimatinvesteringsreserv. Vi tar ansvar för ett grönt och hållbart Värmdö även kommande generationer. För ingen kan välja att inte påverkas av det som händer med naturen och klimatet. För att vi ska leva upp till Parisavtalet och få ett hållbart samhälle måste vi som kommun vara drivande i den omställningen

Med detta sagt vill jag yrka bifall till majoritet för Värmdös budget i sin helhet".