S retorik om att bredda skolutbudet går inte ihop

Socialdemokraterna vill stoppa Internationella Engelska skolans etablering på Värmdö och därmed ta ifrån de 600 barnen och deras föräldrar som kommit in på skolan glädjen och friheten att få välja skola själva.

Under gårdagens fullmäktigedebatt framförde Socialdemokraterna att de vill att Munkmoraskolan ska bli kvar som F-3-skola. De påstår att de vill bredda utbudet av skolor och förskolor i Värmdö, men säger samtidigt att de vill pausa etableringen av fristående aktörer. När Miranda Ahlers (C) bad om ett förtydligande om när denna paus skulle ske och om pausen även skulle beröra förskolor valde Socialdemokraterna att inte svara på frågan.

Är det så att Socialdemokraterna även vill stoppa fristående förskoleaktörer är det oerhört beklagligt för alla som har sett fram emot en förskola bortom Hemmesta på Värmdölandet, där en fristående aktör nu vill etablera sig. På Värmdölandet har vi i många fall långa resvägar och en stor brist på förskoleplatser. Att en fristående aktör vill etablera sig där kan vara avgörande för att familjer ska kunna få ihop livspusslet och vilja bo kvar.

Socialdemokraternas retorik om att stoppa fristående aktörer och påstådda vilja att samtidigt bredda utbudet av skolor och förskolor går inte ihop.

Nu när Munkmoraskolan blir kvar är det viktigt att se till hur den kan bli livskraftig på sikt så att den inte står där till hösten med 90 elever och nytt förslag om nedläggning. Därför är det märkligt att S lägger fram ett förslag om att Munkmoraskolan ska bli kvar som just en F-3-skola, utan beredning av ärendet och utan konsekvensanalys. Samtidigt som de ägnar hela kvällen att ifrågasätta om det finns nog med underlag för våra förslag till beslut.