"Att påverka är viktigt för mig”

Möt Centerpartiet Värmdös nyaste och yngsta styrelseledamot Maya Kastlander som även är ordförande för CUF i Nacka/Värmdö. ”Att lyssna och bli lyssnad på tror jag är extra viktigt för personer i min ålder där livet går så snabbt”, säger Maya.

Maya går på Viktor Rydbergs gymnasium vid Odenplan, med inriktning bild och form. Hon är nyinflyttad gustavsbergare, men har en livslång relation till Värmdö då hon spenderat många av sina barndomssomrar på Bullandö, både på vatten och på land.

- En stark rekommendation är Bullandö glassfabrik som enligt mig serverar Värmdös överlägset bästa gelato, säger Maya.

Trots sin ringa ålder har hon varit politiskt engagerad i centerrörelsen i snart tre år. Maya är förutom styrelseledamot i Centerpartiet Värmdö även ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) i Nacka/Värmdö, och engagerad i Centerpartiet i Nacka. Men hur kommer det sig att det blev just inom Centerpartiet?

- Centerpartiet är helt enkelt ett härligt potpurri av frågorna närmast mitt hjärta: frihet, klimat och miljöfrågor, jämställdhet, kvalitativ utbildning för alla, en levande landsbygd och internationell solidaritet.

Vilka är dina politiska hjärtefrågor?

- Mitt grundfundament som jag alltid går tillbaka till är liberalismen. Människan ska vara fri; oavsett om friheten tar sig form i skattelättnader, rätten att inte leva under hedersförtryck eller friheten att kunna påverka sitt lokalområde. Politiken ska formas efter människan och inte tvärtom. Frihetstanken och fokuset på individen genomsyrar mina politiska ställningstaganden. Att påverka är viktigt för mig och jag är glad och tacksam över möjligheten att få driva dessa frågor med mitt parti på samhällets alla nivåer, säger Maya.

Beslutet att gå med i CUF tog hon hösten 2019 efter att en av hennes närmsta vänner tipsade om ungdomsförbundet. Kompisen gick ur efter ett tag men Maya stannade kvar – ett beslut hon aldrig har ångrat!

- Mitt politiska engagemang har gett mig så mycket kunskap och perspektiv, minnen och nya vänner, men framförallt en trygg plats att växa idémässigt. Att få stöta och blöta idéer, lyssna och bli lyssnad på tror jag är extra viktigt för personer i min ålder där livet går så snabbt, säger Maya.

"Vi har högt i tak och samlar många åsikter"

Trots att andelen av befolkningen som är medlemmar i ett politiskt parti har minskat sedan 1980-talet har CUF sett ett rejält uppsving under de senaste åren och har sedan 2013 nästan tredubblat antalet medlemmar. I dag har CUF nära 3000 medlemmar. Att gå med i ett ungdomsparti är något Maya rekommenderar alla unga som är politiskt intresserade.

- Det är fantastiskt! Det roligaste tycker jag är alla intressanta, roliga och ofta heta diskussioner om allt mellan himmel och jord. Vi har högt i tak och samlar många åsikter, vilket jag tror vi är relativt ensamma om bland ungdomsförbunden.

CUF anordnar många typer av aktiviteter, både nationellt, i distriktet och på avdelningsnivå.

- Det är allt ifrån utbildningar och talarkvällar till filmhäng, demonstrationer och studiebesök. Under pandemin har vi haft en uppskattad digital talarkvällserie och jobbat mycket med politik på sociala medier, säger Maya.

Hur tror du att det kommer sig att Centerpartiet attraherar så många unga kvinnor, som du själv?

- I en tid då otryggheten är utbredd bland kvinnor och unga tjejer tror jag att många söker sig till krafter som ser, uppmärksammar och arbetar aktivt för kvinnors rättigheter och mot ett samhälle där kvinnor inte vågar gå ut sent på kvällarna eller röra sig på vissa platser. Jag tycker Centerpartiet är en av de krafterna.

Är du intresserad av att engagera dig i CUF? Tveka inte att kontakta Maya: