Charlotta vill ha en modernare kyrka

Charlotta Lindgren är Centerpartiet i Värmdös kandidat i kyrkovalet. – Kyrkan var min räddning under ungdomsåren, säger Charlotta.

Sedan 2007 är Charlotta bosatt i Vik i Värmdö. Hon är 46 år och är arkitekt och musiker till yrket och har även ett förflutet som programledare för Bygglov på TV4. Charlotta är uppvuxen i kyrkan: hon har sjungit i körer och arbetat som ungdomsledare på Siftsgården i Rättvik där hon konfirmerade sig.

- Det var en otroligt kreativ och stimulerande plats. Vi spelade musik och teater, anordnade olympiader och melodifestivaler. Det fanns plats för så mycket humor och galna upptåg samtidigt som vi diskuterade livsviktiga frågor, samhällsproblem, tro och värderingar.

Kyrkan som fristad

- Kyrkan var min räddning under ungdomsåren. Det var en fristad från skolan och hemmet – den absolut bästa ungdomsgården. Där upplevde jag en stor gemenskap. Det är min vision för kyrkan idag: en modernare kyrka som i första hand bygger relationer, skapar gemenskap och sammanhang. En plats där man kan växa i livets alla skeden. Att ha en plats och ett sammanhang som varken är kopplat till jobb, skola eller hem är viktigt. Ett ställe dit man kan gå för att fylla på, säger Charlotta.

Charlotta kandiderar till Kyrkomötet, som är kyrkans högsta beslutande organ. Hon kandiderar för Centerpartiet i Stockholmsregionen där hon står på plats 36.

Varför har du valt att ställa upp i kyrkovalet?

- Kyrkan har en enorm potential som en samlande kraft och därigenom som en viktig samhällsfunktion. Men idag når den tyvärr alltför få. Det skulle jag vilja ändra på. Kyrkan ska vara en självklar samlingsplats där alla känner sig välkomna. När jag bodde i Australien såg jag att kommunen gjorde så mycket för barnfamiljerna där: ordnade utomhusbio, konserter och andra aktiviteter. Den lokala kyrkan gör mycket idag, särskilt för barnfamiljer och inom musik men det kan utvecklas mer.

Charlottas engagemang i kyrkan idag är framförallt som kyrkomusiker. Hon har arbetat i flera församlingar, bland annat i Boo och Gustavsberg. Hon är utbildad altviolinist i botten och spelar i kyrkor över hela landet, men framförallt i Stockholmsregionen.

- Musiken är viktig i kyrkan. Men det måste finnas en naturlig gemenskap i kyrkan även för de som inte vill sjunga i kör. Jag vill arbeta för att kyrkoskatten ska komma alla till godo och vara den naturliga samlingsplatsen för alla åldrar, säger Charlotta.

Vad skulle du vilja bidra med om du blir invald?

- Jag står upp för att kyrkan ska vara till för alla, oavsett härkomst eller sexuell läggning. Jag vill arbeta för att modernisera och öppna upp kyrkan. Förr i tiden gick alla till kyrkan, även om inte alla var troende. Kyrkan var en samlande kraft som skapade gemenskap och sammanhang i närområdet.

Vilka är de stora utmaningarna för kyrkan just nu?

- En stor utmaning idag är att många har en förutfattad bild om vad Svenska Kyrkan är, gör och bör vara. Detta är ett hinder och gör att många inte nås av det kyrkan kan erbjuda.

Varför är det viktigt att rösta i kyrkovalet?

- Det är oerhört viktigt för att försvara allas rätt till delaktighet, stöd och gemenskap i samhället, oavsett ursprung och sexuell läggning. En röst på Centerpartiet innebär till exempel fortsatt viktigt arbete med integration av nyanlända, säger Charlotta.

"Kyrkan kan ge verktyg för att hantera livet"

Charlotta brinner för folkhälsa och förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Hon vill att kyrkans diakonala arbete ska utvecklas och ta ett större ansvar för folkhälsan.

- Idag är mycket av det diakonala arbetet mycket inriktat på de äldre och de allra fattigaste. Men diakonerna kan nå alla åldrar och göra ett jätteviktigt arbete i att motverka den psykiska ohälsan som ökar både i medelåldern och i de yngre åldrarna, säger Charlotta och fortsätter:

- I skolan får man så mycket akademisk kunskap, men när det händer något i livet behöver man kunna hantera det. Var får du lära dig hur du hanterar ångest och kriser i livet? Inom sjukvården hamnar du ofta när det har gått för långt. Kyrkan kan ge verktyg för att hantera livets med- och motgångar och finnas där för dig när du bara behöver någon att prata med. Kyrkan skulle också kunna jobba mycket förebyggande genom att anordna allt ifrån pilgrimsvandringar till att bjuda in föreläsare som pratar om psykisk ohälsa. När vi är stressade kommer vi långt bort från vårt centrum och vårt andliga jag, säger Charlotta.

Som arkitekt har Charlotta ett stort engagemang även för kyrkan som byggnad.

- Det finns så otroligt många vackra kyrkor i det här landet som bara väntar på att fyllas med folk. Det finns dessutom så stor potential i lokalerna: i församlingshemmen finns det finns redan kök, stora ytor och hobbylokaler som borde nyttjas mycket mer. Lokalerna ska förmedla att här får jag vara, här är jag alltid välkommen.

- Om det är så att en församling inte ha råd med underhåll för en kyrka bör man se över andra användningsområden och hyresgäster. Kyrkorna tillhör vårt kulturarv och bör inte rivas, säger Charlotta.