FÖR EN HÅLLBAR TRAFIKSITUATION

Värmdö kommun halverar byggtakten

Värmdö kommun halverar målet om bostadsutbyggnad i kommunen för perioden 2021-2025.
Detta med anledning av att kommunens infrastruktur inte bedöms klara av tidigare
utbyggnadstakt utan tillförsel av statliga och regionala satsningar på vägar och kollektivtrafik.
Beslutet kommer tas på kommunstyrelsen den 22 september när ärendet om Värmdös
bostadsförsörjning 2021-2025 ska behandlas.

Värmdö har under lång tid haft en stor bebyggelse och bostadstillväxt. Samtidigt har kommunen
utmaningar inom infrastrukturen och flera områden har idag framkomlighetsproblem som
exempelvis, Grisslingerakan, Mölnvik och Farstabron. Vi bedömer därför att takten på
utbyggnaden behöver minska i väntan på att infrastrukturlösningar i den östra regiondelen
prioriteras både regionalt och nationellt. Målet om den årliga bostadstillväxten kommer därför
att skrivas ned från 350-450 bostäder till 150-250 bostäder, inklusive omvandlingar av fritidshus
till permanenta bostäder.

- Det har nog inte undgått någon Värmdöbo att de nödvändiga infrastruktursatsningarna på de statliga vägarna inte hållit jämna steg med den ökade bebyggelsen. Därför måste vi nu anpassa våra bostadspolitiska mål till dess vår del av länet prioriteras i de regionala och nationella planerna, säger Kristina Lång ordförande i planutskottet.