Storsatsningar på välfärd och framtid

Värmdös budget 2022-2024

Utgångspunkten i Majoritet för Värmdös samarbete är att vi sätter kärnverksamheten framför allt. Vi är därför glada att för fjärde året i rad kunna presentera en budget som tydligt visar att vi menar det vi säger både i ord och handling. Vårt målmedvetna arbete med kommunens kärnverksamhet, arbetet med digitalisering, minskade lokalkostnader, förstärkt med en positiv skatteprognos gör att Värmdö kommuns ekonomi går starkare än på länge. Det prognostiserade resultatet för innevarande år, 2021, ligger på 118 miljoner kronor.

I budget för 2022 presenterar Majoritet för Värmdö en storsatsning på Värmdös välfärd med särskilt fokus på förskola, skola, trygghet, vård och omsorg. Totalt satsar Majoritet för Värmdö ca 130 miljoner på Värmdös välfärd samtidigt som 26 miljoner går tillbaka till kommuninvånarna genom en skattesänkning på 20 öre. Under 2022 budgeterar vi även för ett högre resultatmål om 74 miljoner för att kommunen inte ska behöva låna lika mycket till kommande investeringar.

- Jag är stolt över att stå bakom en budget som satsar stort på kommunens kärnverksamheter och även investerar i klimat och miljö. Extra glädjande känns det också att vi gör stora satsningar på barn inom skola och förskola, men också unga vuxna som står utanför arbetsmarknaden. Att vi utöver detta har möjlighet att sänka skatten med 20 öre visar på att kommunens ekonomi går i rätt riktning säger Kristina Lång, kommunalråd (C).

”En satsning på Värmdös unga”


Värmdös barn och unga är ett av våra mest prioriterade områden. Därför satsar Majoriteten totalt 29,6 miljoner på Värmdös skolor och förskolor. 17,6 miljoner kronor motsvarande 4% på Grundskola, 600tkr motsvarande 3% på grundsärskola, 8,4 miljoner kronor motsvarande 3% på förskola samt 3 miljoner kronor på gymnasiepengen.

”Kvalitetshöjande insatser för våra äldre och LSS grupper”


Majoriteten genomför även en storsatsning på Värmdös äldre och funktionsstöd. Totalt får äldreomsorgen ett tillskott på 12,6 miljoner kronor vilket motsvarar 4% uppräkning. 750 tusen kronor öronmärks till hemtjänsten för att främja personalkontinuiteten. Majoriteten satsar även 3,4 miljoner på att höja funkispengen med 4% och 500 tusen kronor för kompetensutveckling inom funktionsstöd.

”Ytterligare förstärkning av miljö och klimatarbetet”


Värmdös miljö och klimat är ett oerhört prioriterat område och under mandatperioden har vi arbetat målmedvetet med att sänka kommunens utsläpp och förstärka kommunens klimatarbete. I budget för 2022 reserverar vi ytterligare 50 miljoner kronor för fortsatta klimatinvesteringar fördelat på tre år. Vi genomför även en särskild satsning på att avgiftsbefria installationer av solcellspaneler i de fall bygglov krävs.