Aktiv arbetsmarknadspolitik

Värmdö kommuns arbete med en aktiv arbetsmarknadspolitik har gett resultat och vi ser att allt fler Värmdöbor har fått hjälp att gå från bidrag till självförsörjning. Det visar en utvärdering av kommunens arbete som kommer att behandlas på nästa kommunstyrelse, den 1 december.

I december 2020 lade Majoritet för Värmdö ett parallellt uppdrag i både Kommunstyrelsen och Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden om att utveckla arbetet med kommunens arbetsmarknadsinsatser. Syftet var snabbare insatser, ökat arbetsmarknadsfokus och ett stärkt samarbete med näringslivet. Allt för att fler Värmdöbor ska ta sig från bidrag till självförsörjning.

Åtgärderna och det förändrade arbetssättet genom uppdraget har gett mycket positiva effekter. Tiden från att en invånare söker ekonomiskt bistånd till dess att invånaren har en arbetsmarknadsinsats har genom det nya arbetssättet minskat från 3-4 veckor till max två arbetsdagar. Även antalet personer med en arbetsmarknadsplanering har ökat avsevärt, från 87 personer i början av året till 230 i utgången av september. Totalt har 128 personer inom ramen för ekonomiskt bistånd gått till självförsörjning eller studier under 2021.

-Varje individ som går ifrån bistånd till självförsörjning är en stor vinst. I början var arbetet tufft, för vi ställer högre krav på de som ansöker om ekonomiskt bistånd, men samtidigt ställer vi också högre krav på oss själva att leverera insatser av hög kvalité. Det är något våra medarbetare arbetar hårt med och verkligen lyckats, säger Miranda Ahlers (C) ordförande i vuxenutbildnings och arbetslivsnämnden.


Arbetet med att utveckla kommunens arbetsmarknadsfokus är i full gång och mer kommer att göras. Effekterna är dock tydliga och pekar åt helt rätt håll.