NU SATSAR VI PÅ EKVALLEN

Nu påbörjar vi en fördjupad förstudie om idrotten vid Ekvallen.

I många år har diskussioner som rört placeringen av isytor för hockey, konståkning och bandy pågått i Värmdö. Detta främst kopplat till att anläggningarna idag är i stort behov av renovering och upprustning men också utökade istider för att kunna bedriva kvalitativa fritidsaktivitet för barn och unga. Det är därför mycket glädjande att vi under kommande kommunstyrelse tar nästa steg och påbörjar en fördjupad förstudie för att se över möjligheterna att förnya och rusta upp idrottsanläggningarna på Ekvallen.

- Det är bra att vi har satt ner foten och att alla nu är överens om att isytorna ska vara kvar i Centrum, det är en linje vi länge förespråkat med tanke på fördelarna. Nu blir nästa steg att se till att Ekvallen har funktionella isytor och lokaler som håller hög standard och möter kapacitetsbehovet. Barn och unga ska inte behöva åka långt utanför kommunens gränser, vilket sker idag, för att spela hockey, bandy eller utöva konståkning, säger Kristina Lång kommunalråd (C)

Ett arbete påbörjades 2016 med syfte att utreda framtida placering av ovan nämnda idrotter där flertalet alternativa placeringar utreddes. I detta arbete identifierades Östra Charlottendal som en möjlig plats för placering av isytorna men efter en fördjupad undersökning upptäcktes hasselsnok på platsen vilket omöjliggjorde projektet. Därefter har samtliga tänkbara alternativa platser runt om i Gustavsberg utretts med slutsats att nuvarande placering passar bäst för ändamålet.

Ekevallens nuvarande placering bedöms ha flera fördelar, exempelvis finns en god kollektivtrafikförbindelse från samtliga kommundelar och platsen har en hög acceptans bland kommuninvånarna. Ekvallen används idag, förutom av föreningarna, flitigt av skolor och allmänheten och dess tillgänglighet är optimal. I utredningen av plats lyfts närheten till Gustavsbergsbadet som ytterligare en positiv aspekt, både ekonomiskt och utifrån klimat- och miljöpåverkan då överskottsvärmen från isytorna kan användas för uppvärmning av Gustavsbergsbadet.