Värmdös nya styre klart!

I dag blev det klart C, S, L och MP tar över styret av Värmdö.

Vi har tillsammans enats i viljan att utveckla Värmdö till en hållbar skärgårdskommun med ledande skolor och en trygg äldreomsorg. Vi är överens om att möta dagens och morgondagens utmaningar på ett ansvarsfullt ekonomiskt sätt där vi agerar långsiktigt. Värmdöbornas skattepengar ska förvaltas och prioriteras på ett effektivt sätt!

-Våra partier förenas av en gemensam syn på en hållbar samhällsbyggnad och vikten av
en ökad framkomlighet för alla trafikslag. Att möjliggöra för pendelbåtstrafiken är en
viktig del i vårt samarbete säger Kristina Lång, gruppledare för Centerpartiet Värmdö.
Vidare ser vi fram emot ett fortsatt arbete med utveckla Gustavsbergs centrum till ett
tryggt och attraktivt område som binds samman med hamnen.

En annan viktig ingångspunkt för Centerpartiet i samarbetet var frågorna som rör fritid och kultur.

-Värmdö har idag ett rikt föreningsliv och vi vill säkerställa förutsättningarna för våra
barn, unga och eldsjälar till ledare. Behoven behöver mötas och det är en tydlig
inriktning för vårt samarbete de kommande åren. För oss i Centerpartiet var det
prioriterat då det främjar trygghet, folkhälsa och våra ungas välmående, säger Kristina
Lång.


Bild på: Amie Kronblad (L), Kristina Lång (C), Carl Kangas (S), Kristina Paltén (MP)