VÄRMDÖSAMARBETET PRESENTERAR NY NÄMNDSTRUKTUR!

Vårt första beslut sätter skolan först och ska öka takten i klimatomställningen

Värmdösamarbetets mål är att tillsammans med näringsliv, civilsamhället och värmdöborna göra Värmdö till Sveriges bästa kommun att leva i – en hållbar skärgårdskommun med ledande skolor. Vårt första beslut sätter skolan först och ska öka takten i klimatomställningen. Vi vill att skolan, förskolan och gymnasiet ska få bättre förutsättningar, att dialogen ska öka och att omställningen ska ske så vi får fler gröna jobb på hemmaplan.

Därför delas de för Värmdö avgörande skolfrågorna in i tre olika nämnder: Förskolenämnden, Grundskolenämnden och gymnasiefrågorna flyttas till en sammanhållen Gymnasie-, vuxenutbildnings och arbetslivsnämnd. Vi ser fördelar med att koppla gymnasiefrågorna närmare näringsliv och arbetsmarknad. De nya nämnderna tydliggör de olika skolformernas roll i att göra Värmdö till en attraktiv skolkommun och förändringen kommer ge en tydligare roll- och ansvarsfördelning för att kunna skapa en likvärdig skola av hög kvalitet.

Vi ska också öka utrymmet för dialog och demokrati i skolans verksamheter. Skoldialogen med föreläsningar och dialog i caféforum ska fortsätta. Vid större strategiska beslut som påverkar vårdnadshavare och barn ska medborgardialog genomföras.

Även dialogen med näringslivet ska öka genom ett nyinrättat näringslivsråd under kommunstyrelsen med det tydliga målet om att stärka näringslivsklimatet i kommunen och öka jobbtillväxten i Värmdö.

Klimatkrisen är vår tids ödesfråga och vi måste agera för att även framtida generationer ska få leva i Värmdös vackra natur och unika skärgårdsmiljö. Värmdösamarbetet är överens om att Värmdö kommun genomgående utgå från målen i Parisavtalet och Agenda 2030. Vi ser också jobbpotentialen i omställningen. Takten behöver öka. Därför inrättar vi ett nytt Klimat- och miljöutskott direkt under kommunstyrelsen.

Värmdösamarbetet förenas i insikten om att kommunen behöver en mer långsiktig politik där vi tar vara på kraften i Värmdöbornas engagemang och proaktivt möter framtidsutmaningarna. Därför är vårt första beslut en tydlig organisation som sätter skolan först, nyttjar kraften i näringslivet och ökar omställningstakten. Så bygger vi vårt Värmdö starkare för framtiden.