Näringsriktig och hållbar mat ska serveras i Värmdö

Värmdö kommun har länge varit uppmärksam på köttkonsumtionens långtgående påverkan på klimatet och människors hälsa. I Värmdös klimat- och miljöplan 2020 – 2030 står att klimatsmarta måltider med mindre kött och mer växtbaserat i den kommunala verksamheten kan bidra till att nå både globala och lokala miljö- och klimatmål.1
I kommunens riktlinjer för kosthållning från 2018 finns det inkluderat en
målsättning om en ökning av vegetariska och ekologiska livsmedel.

Värmdösamarbetet anser att maten i våra kommunala verksamheter ska vara god, näringsrik, närodlad och hållbar så långt det går. I enlighet med kommunens riktlinjer om att ”Livsmedelsverkets råd om bra matvanor med utgångspunkt i nordiska näringsrekommendationer ska ge underlag för planering av måltiderna gällande energi och näring” fanns förslag om att tydliggöra arbetet framåt vad gäller framförallt det röda köttet. Med tanke på den delvis missvisande diskussion som uppstod under kommunfullmäktige den 30 november om nutrition och kött i kommunala verksamheter, under ärendet om Mål och Budget för 2023, föreslås arbetet beredas ytterligare och ett uppdrag om att utveckla en indikator som styr mot stegvis minskad klimatpåverkan från livsmedel i verksamheter läggs i samband med kommunstyrelsens sammanträde 14 december.
- För oss i Centerpartiet är det viktigt att minska klimatpåverkan från våra måltider och tycker det är bra att vi nu fokuserar att få en indikator som styr mot både mindre klimatpåverkan och gärna mer närodlat. Det finns stöd i forskningen att rött kött har stor negativ påverkan på både klimat och hälsa. VI i Centerpartiet vill att det kött som serveras i våra verksamheter ska i möjligaste mån vara närproducerat säger Kristina Lång, kommunstyrelsens vice ordförande. Vi ser därför positivt att vi nu ytterligare bereder detta i syfte att utveckla en indikator som styr mot
stegvis minskad klimatpåverkan