Värmdöcenterns nya styrelse 2024

Värmdöcenterns nya styrelse

Värmdöcentern höll sin kretsstämma igår tisdag den 20 februari. Mötesordförade var Johan Krogh kommunalråd i grannkommunen Nacka. Diana Zetterberg Rogers fick förtroendet att återigen axla ordföranderollen och Krister Wennberg och Saana Nordvall valdes in som nya ledamöter. Övriga personer som ingår i styrelsen är Kerstin Malmström, Peter Berg, Charlotta Törnell Nivelius och Kristina Lång.

Miranda Ahlers och Maya Kastlander tackades av för ett mycket gott arbete i styrelsen.