Miranda Ahlers

Personbild


Kommunalråd, ledamot i kommunfullmäktige

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Överförmyndarnämnden samt Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Ledamot kretsstyrelsen Värmdöcentern

Jag har alltid varit intresserad av att vara med och påverka, sitta på bänken passar inte mig. Att engagera sig i kommunpolitik är fantastiskt, att få möjligheten att vara med och påverka där jag bor och lever är otroligt kul. Jag har haft politiska uppdrag sedan 2016.

Utbildningsfrågor och djurskydd är mina politiska hjärtefrågor. Utbildning är grunden i ett demokratiskt samhälle och bra utbildning ger så mycket möjligheter. Och då menar jag inte bara utbildning för barn och ungdomar, utan även för vuxna. Möjligheten att vidareutbilda och ombilda sig är viktig.

Djurskyddsfrågorna är också otroligt viktiga, idag lever många djur i världen under oerhört plågsamma förhållanden och antibiotikaresistensen är ett faktum.

Kontakta Miranda Ahlers

Kontakta Miranda

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.