Saana Nordvall

Personbild


Ledamot kretsstyrelsen
Ledamot Förskolenämnden

Ledamot Grundskolenämnden

Ledamot Vård- och omsorgsnämnden

Ersättare Kommunfullmäktige

Text

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.