En livskraftig skärgård

Värmdö är Sveriges främsta skärgårdskommun och har i hundratals år varit Stockholms port mot världen. I kommunen finns fler än 10 000 öar, och drygt 1 000 bofasta på öar som saknar broförbindelse, de flesta på kärnöarna Svartsö, Möja, Sandhamn, Runmarö och Nämdö. 2021 var ett viktigt år när skärgården såg en positiv befolkningstillväxt. Om det ska vara möjligt att leva och verka i skärgården måste grundläggande infrastruktur finnas på plats, Waxholmsbåtarnas tidtabeller måste möjliggöra arbetspendling, god bredbandstäckning måste finnas på plats, godstrafiken måste fungera och det måste vara möjligt att få bygglov så att det går att få fler bosatta året runt.

Sommartid är högsäsong för besöksnäringen i skärgården och vi har under det senaste året sett att fler och fler väljer att besöka kommun. För att det ska fungera måste det finnas bofasta som tillhandahåller service och tjänster.

Vi i Centerpartiet Värmdö ställer oss positiva till de vindkraftsparker till havs som planeras i Sveriges ekonomiska zon, långt ifrån kommungränsen, då en park som denna kan förse Stockholmsregionen med energi som behövs för att klara den gröna omställningen. Vi ser också att en vindkraftspark till havs av denna storlek skulle kunna tillföra många jobb till skärgården.

Värmdö blir ännu bättre om vi…

…ökar skärgårdens tillgänglighet

En stor del av Värmdös identitet är som Sveriges främsta skärgårdskommun. Skärgården måste fortsätta vara en levande och uppskattad miljö för både boende och besökare.

Då behöver vi:

 • Verka för att göra Björkvik till en replipunkt för skärgårdens kollektiva sjötrafik.
 • Sätta upp digitala informationsskyltar vid den kollektiva sjötrafikens båtbryggor.
 • Möjliggöra för långtidsparkering vid alla replipunkter.
 • Bygga ut infrastruktur för elbåt och andra gröna drivmedel.
 • Arbeta för utökad kollektivtrafik under sommaren till Björnö och Björkvik för att minska belastningen på vägarna.

…förbättrar förutsättningar för bofasta

För en levande skärgård behövs bättre förutsättningar för de bofasta. Hjärtat i skärgården är de bofasta på våra öar – en grupp som förtjänar mycket bättre förutsättningar att ta tillvara på skärgårdens möjligheter.

Vi behöver:

 • Införa Året-runt tidtabeller som är anpassade för fastboende och arbetspendling.
 • Säkerställa bredbandstäckning i hela skärgården.
 • Förenklas strandskyddet för areella näringar och besöksnäringen.
 • Utveckla skolorna på öarna till att vara ett fullgott, modernt alternativ för de som väljer det.
 • Fler bostäder på våra kärnöar möjliggörs genom att markanvisa kommunal mark för nybyggnation av åretruntbostäder.
 • De gamla skolorna på öarna bevaras som samlingslokaler/medborgarlokaler.
 • Möjlighet skapas för turistboende, sommarjobbare och andra tillfälliga besökare. att bo i flyttbara självförsörjande enheter på vatten, exempelvis husbåtar.

… arbetar för förbättrad miljö och ekosystem

 • Tänka nyskapande för att säkra vattenförsörjningen. Detta kan ske genom att exempelvis bygga avsaltningsanläggningar och ha fristående avloppssystem.
 • Ja till Horsstensfjärden, nej till Horsstensleden.
 • Flytta ut trålgränsen.
 • Bevara och värna det småskaliga fisket.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.