Utbildning

Förskola

Våra barn är det finaste vi har! Förskolan lägger tillsammans med familjen grunden för barns utveckling och lärande, därför vill vi att alla barn ska få en så bra start i förskolan som möjligt. I förskolan lägger vi grunden för allt som väntar oss senare i livet och i den processen är pedagogerna oerhört viktiga för barnens lärande. Vi behöver öka andelen behöriga förskollärare i våra verksamheter. Detta gör vi bland annat genom att vara en lönemässigt konkurrenskraftig kommun som erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och fortbildning, men också genom att ha lokaler och verksamheter som är anpassade efter den pedagogik som bedrivs.

Centerpartiet är ett parti som värnar valfrihet och vill att du som vårdnadshavare ska kunna välja vilken förskola som är bäst för ditt barn. För valfriheten tycker vi det är viktigt att det finns förskolor med flertalet pedagogiska inriktningar i kommunen, allt för att ni som familj ska få välja det som passar er bäst.

Barn lär sig genom lek och rörelse och vi uppmuntrar kreativitet. Det är viktigt att omgivningarna barnen rör sig i är anpassade för att möta dem där de är i sin utveckling och vi vet att flera av kommunens förskolor har utemiljöer och lokaler som måste ses över. Därför föreslår vi ett ”gårdslyft” där barnen får vara med och utforma sin utemiljö för ökad lust och kreativitet.

Grundskola

Ett tryggt samhälle börjar med en trygg uppväxt! Vi anser att en likvärdig skola är ett av de viktigaste verktygen för att alla barn och ungdomar, oavsett kön, sociala eller ekonomiska bakgrund, ska få möjligheter att lyckas. Vi har som målsättning är att Värmdö ska ha Sveriges bästa skolor! I Grundskolan ska du som elev känna dig trygg, utmanad och få möjlighet att ta tillvara på din kreativitet och energi. Alla elever, oavsett ursprung och modersmål, ska nå de uppsatta målen och skolan ska präglas av ett klimat där individen står i fokus.

Gymnasieskola

I gymnasieskolan tar många det första steget in i arbetslivet och här ska du få möjlighet att utvecklas och blomstra inom det du vill lära dig mer om.

Värmdö blir ännu bättre om vi…

… i förskolan

 • Utbildar personal att identifiera och bemöta barn med NPF diagnoser. Ju tidigare dessa barn får hjälp och blir stärkta desto bättre kommer det att gå för dem i livet.
 • Värnar valfrihet inom förskola och erbjuder en bredd av pedagogiska inriktningar.
 • Har mat som är närproducerad och fri från antibiotika.
 • Ökar andelen förskollärare i kommunens verksamheter.
 • Ökar andelen förskolor certifierade med grön flagg.
 • Inför obligatorisk HLR utbildning för samtlig personal.
 • Initierar en särskild satsning för att skapa en utemiljö som uppmuntrar till kreativitet och lek.
 • Bygger en förskola längs Stavsnäsvägen.

… i grundskolan

 • Stärker yrkeskompetens hos eleverna genom samverkan med näringslivet och det lokala samhället.
 • Är drivande för att regelverk anpassas i regionen för att underlätta samverkan mellan Stockholms kommuner gällande skärgårdsskolorna.
 • Utökar möjligheten för skolskjuts för elever i fristående skolor.
 • Är i framkant för utvecklandet av fjärrundervisning.
 • Serverar närproducerad mat fri från antibiotika.
 • Utbildar alla som arbetar med barn och unga i skola om sexuellt våld och våld i nära relationer.
 • Stärker skolornas elevhälsa och förbättra vårdkedjan mellan skolan, BUP, primärvård och socialtjänst.
 • Uppmuntra Värmdös skolor att aktivt jobba med fysisk aktivitet som en naturlig del av skoldagen då forskning visar att både resultaten, koncentrationen och välmåendet ökar.
 • Värna och utvecklar valfriheten.
 • Säkerställer att alla barn med misstänkt NPF eller ohälsa skyndsamt utreds och erbjuds lämpligt dokumenterat stöd i hela processen.
 • Erbjuder föreningar och skolklasser bidrag för skräpplockning.
 • Utbildar personal att identifiera och bemöta barn med NPF diagnoser. Ju tidigare dessa barn får hjälp och blir stärkta desto bättre kommer det att gå för dem i livet.

… i gymnasieskolan

 • Höjer statusen på gymnasiala yrkesutbildningar.
 • Värnar Värmdö gymnasium som en del i Värmdö kommuns bidrag till samarbetet inom StorSthlm.
 • Utbildar alla som arbetar med barn och unga i skola om sexuellt våld och våld i nära relationer.
 • Stärker skolornas elevhälsa och förbättra vårdkedjan mellan skolan, BUP, primärvård och socialtjänst.
 • För barn och unga utan skolgång eller sysselsättning skall kommunen skyndsamt kartlägga behovet samt erbjuda meningsfull sysselsättning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.