Trygghet

För oss innebär trygghet att du inte bara kan röra dig fritt utan oro och rädsla utan också att du ska känna en upplevd trygghet vart i kommunen du än är.

Värmdö kommun är idag en av de tryggaste kommunerna i Stockholms län om man ser till antalet anmälda brott. Trots det så är det många som upplever en otrygghet, då främst i våra centrumområden. Det är något vi tar på stort allvar!

Bekämpa narkotikan och missbruket

Att minska narkotikan i samhället är ett sätt att minska kriminaliteten. Allt fler unga och unga vuxna på Värmdö uppger att de testat narkotika, ett mönster vi måste arbeta aktivt med för att bryta. Detta görs genom förebyggande insatser för att undvika att människor fastnar i missbruk. Vår uppfattning är att Sverige fortsatt ska ha en restriktiv narkotikapolitik men att sjukvården ska ha det samlade ansvaret för missbruksvård.

Värmdö blir ännu bättre om vi…

…vi satsar på förebyggande insatser genom att

 • Vi har en bredd av fritidsaktiviteter för unga där vi gemensamt stärker den sociala gemenskapen.
 • Vi aktivt stödjer vårdnadshavare som engagerar sig i form av nattvandringar eller i andra delar av civilsamhället.
 • Samverkan mellan samhället, polis, näringsliv, skola och föreningsliv förbättras för att öka tryggheten.
 • Öka stödet till lokalt förebyggande insatser.
 • Öka anslagen till kvinno- och tjejjourer samt trygghetsskapande organisationer.

… invånarna upplever trygghet

 • Vi utformar attraktiva Centrumområden med människor i rörelse och belysning.
 • Genomföra ett trygghetslyft där otryggheten byggs bort genom belysning och kameraövervakning i utpekade centrumområden.
 • Fler trygghetsvärdar och kameraövervakning i kollektivtrafiken.
 • Vi verkar för gatubelysning, ökad trygghet och trafiksäkerhet vid övergångsställen i kommunen, även på Trafikverkets vägar.

… vi tar all form av brottslighet på stort allvar genom

 • Hårdare straff för sexualbrott.
 • Nolltolerans mot brottslighet.
 • Brottsoffer ska bli väl omhändertagna och få det stöd de behöver.
 • Att lagar och regler ska gälla lika för alla, och vara förutsägbara.
 • Stärka vittnesskyddet genom skärpta straff.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.