Centerpartiet vill rädda Årsta Golf

Centerpartiet i Stockholms stad vill bygga högt och tätt för att rädda parker och grönområden. Nu senast har Årsta Golf hamnat i farozonen. Majoriteten vill riva Årsta Golf, medan vi kämpar för att behålla den.

Golfklubben har 140 000 besökare per år och är en av få golfklubbar i Stockholmsområdet som ligger centralt och med möjlighet att ta sig till med kollektivtrafik. Årsta Golf har även samarbeten med en skola i området och har öppnat för att ha isbana och skidspår vintertid.

Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad, säger så här om Årsta Golf:

– Vi vill bygga högt och tätt och spara utrymme för parker och grönområden. Det är dålig stadsbyggnadspolitik att bygga bort det som stockholmarna gillar. Nu bygger man bort Årsta golf som har 140.000 besökare per år. Tidigare i veckan beslutades det om bostäder i Årstaskogen. Det är inte centerpartiets politik för hur man bygger staden. Det måste finnas något kul kvar.

– Man pratar om att Årstafältet ska vara en aktivitetspark med en mångfald av aktiviteter. Att då ha landets näst största sport, golf, på Årstafältet hade varit att ha en mångfald av aktiviteter på Årstafältet. Det är socialdemokraterna som ställer olika idrotter mot varandra.

Tryck här för att läsa mer på Dagens Nyheter